PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Systemów Informatycznych i Cyberbezpieczeństwa

Adres:
Budynek Dydaktyczny
prof. Z. Szafrana 2 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Ewa Lehmann
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!