PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Agnieszka Mobley

Jednostka Instytut Neofilologii / Zakład Anglistyki
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 10 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Liczba punktów za publikację przypadająca na pracownika
B - Część slotu zapełnianego przez daną publikację

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczące dyscypliny dodatkowej: [A] [B] / [A] [B]
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. The intersection of journalism and imagination in Walker's "Now Is the Time to Open Your Heart" and "By the Light of My Father's Smile" as a form of literary activism 2018, Agnieszka Mobley, W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture, 2018 / ed. by Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Łobodziec, Marek Smoluk, Zielona Góra: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogóskiego, s. 265--276, ISBN: 9788394656904
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19892] [data modyf. 01-03-2018 13:20]
2. White Pole Dilemma in James Baldwin's "Another Country" 2018, Agnieszka Mobley, W: From Essentialism to Choice: American Cultural Identities and Their Literary Representations, 2018 / ed. Agnieszka Łobodziec and Blossom N. Fondo, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwerstetu Zielonogórskiego, (Scripta Humana. Seria Monografii Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego, Vol. 12), s. 107--119, ISBN: 9788378423591
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20706] [data modyf. 14-02-2019 10:50]
3. From Essentialism to Choice: The Emergence and Intricacies of Contemporary Playful Racial Identities in Toni Morrison's "God Help the Child" 2017, Agnieszka Mobley, W: The Timeless Toni Morrison, 2017 / eds. Agnieszka Łobodziec, Blosom N. Fondo. vol. 8, Frankfurt am Main: PETER LANG EDITION, s. 61--76, ISBN: 9783631672624
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-19147] [data modyf. 12-06-2017 10:34]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Domestication of Foreigner's Home in Toni Morrison's Home 2018, Agnieszka Mobley, Kultura Popularna, 55, 1, 28--37, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 10)
[AWCZ-22960] [data modyf. 24-07-2018 11:58]
2. Langston Hughes' racial perspective on the Soviet Union presented in "I wonder as I wonder" 2018, Agnieszka Mobley, Przegląd Rusycystyczny, nr 1 (161), 24--43, ISSN: 0137-298X, summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 11)
[AWCZ-23068] [data modyf. 12-09-2018 09:06]
3. Intersections of African-American Womanist Literary Approaches and Paradigms of Ethical Literary Criticism 2017, Agnieszka Mobley, Interlitteraria, Vol. 22, No 2, 297--311, ISSN: 1406-0701, eISSN: 2228-4729, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: ethical identity, ethical literary criticism, values, womanist ethics, womanist literature
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 10) DOI: 10.12697/IL.2017.22.2.8
[AWCZ-22293] [data modyf. 01-02-2018 09:24]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. Liminality and Beyond: Conceptions of In-betweenness in American Culture and Literature 2020, / (Red.) Agnieszka Mobley, Blossom N. Fondo , Iwona Filipczak, .- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2020, s. 138.- ISBN: 9788378424369978 http://www.ow.uz.zgora.pl/produkt/scripta-humana-vol-15-liminality-and-beyond-conceptions-of-in-betweenness-in-american-culture-and-literature/
Kod: RED-MON-WI BibTeX (pkt. 20)
[RED-5968] [data modyf. 20-04-2021 10:12]
2. From Essentialism to Choice: American Cultural Identities and Their Literary Representations 2018, / (Red.) Agnieszka Mobley, Blossom N. Fondo , .- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 125.- ISBN: 9788378423591
Kod: RED-MON-WI BibTeX (pkt. 20)
[RED-5797] [data modyf. 14-02-2019 10:53]
3. Interdisciplinary views on the English language, literature and culture 2018, / (Red.) Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Mobley, Marek Smoluk, .- Zielona Góra: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 324.- ISBN: 9788394656904
Kod: RED-MON-WI BibTeX (pkt. 20)
[RED-5691] [data modyf. 01-03-2018 12:23]
4. The Timeless Toni Morrison 2017, / (Red.) Agnieszka Mobley, Blossom N. Fondo , .- Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2017, s. 167.- ISBN: 9783631672624
Kod: RED-MON-WI BibTeX (pkt. 20)
[RED-5594] [data modyf. 12-06-2017 10:24]