PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - Wyniki wyszukiwania wśród publikacji


Szukanie:
w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza:
(Uciński)
Opublikowano w latach:
1900 - 2100
Znaleziono:
139 (spośród około 69408)

26. Indoor navigation for quadrotor UAVs using schematic environment maps, 2010, Tomasz Krokowicz , Miguel Gasca , Holger Voos , Dariusz Uciński , W: 19th International Workshop on Robotics in Aple-Adria-Danube Region - RAAD 2010, Budapest, Węgry, [B. m.]: [brak wydawcy], 2010, s. 457--462, ISBN: 9781424468850,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.1109/RAAD.2010.5524541 Cytowania wg Scopus: 6 [26-09-2022]
[KONF-19736] [data modyf. 20-04-2021 14:12]

27. Sensor scheduling with selection of input experimental conditions for identification of distributed systems, 2010, Maciej Patan , Dariusz Uciński , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2010: proceedings of the 15th international conference, Międzyzdroje, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2010, s. 148--153 [CD-ROM], ISBN: 9781424478266,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) Cytowania wg Scopus: 6 [26-09-2022]
[KONF-19835] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

28. Time-constrained sensor scheduling for parameter estimation of distributed systems, 2010, Maciej Patan , Dariusz Uciński , W: Proceedings of the 49th IEEE Conference on Decision and Control, Atlanta, USA, [B. m.]: [brak wydawcy], 2010, s. 7--12, ISBN: 9781424477449,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) Cytowania wg Scopus: 14 [26-09-2022]
[KONF-19889] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

29. Adaptacyjny filtr cząsteczkowy w detekcji i lokalizacji uszkodzeń robota mobilnego, 2010, Michał Zając , Dariusz Uciński , Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika: Problemy robotyki ; Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej ; Warszawa, nr 175, T. 2, 635--644, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 2)
[AWCZ-29875] [data modyf. 20-04-2021 14:09]

30. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Spec. section : computational intelligence in modern control systems, 2010, / (Red.) Józef Korbicz , Dariusz Uciński , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra, 2010, Vol. 20, no 1.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-S-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-4727] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

31. Sensor network scheduling for identification of spatially distributed processes 2010, Dariusz Uciński, W: Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol' 10, Nice, Francja, [B. m.]: [brak wydawcy], 2010, s. 493--504 [CD-ROM], ISBN: 9781424481521
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19800] [data modyf. 02-11-2010 13:25]

32. Mean-attracted particle filter in fault detection 2009, Michał Zając , Dariusz Uciński, W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2009: 7th Workshop, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Institute of Control and Computation Engineering University of Zielona Góra, 2009, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: Monte Carlo method, fault detection, filtering techniques, nonlinear systems, state estimation
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19411] [data modyf. 08-12-2009 12:42]

33. Control system for an all-terrain mobile robot, 2009, Paweł Ziemniak , Dariusz Uciński , Andreas Paczynski , Solid State Phenomena, Vol. 147-149, 43--48, ISSN: 1012-0394,
Słowa kluczowe: all-terrain, balance, inclination, level, robot control, robust
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.147-149.43 Cytowania wg Scopus: 1 [26-09-2022]
[AWCZ-13956] [data modyf. 20-04-2021 14:10]

34. Mobile robot diagnosis with Bayesian filters, 2009, Michał Zając , Dariusz Uciński , Ralf Stetter , Solid State Phenomena, Vol. 147-149, 518--524, ISSN: 1012-0394, bibliogr. rys. wykr. summ. - <a href="http://www.ttp.net/3-908451-65-5/8.html/">http://www.ttp.net/3-908451-65-5/8.html/</a> [dostęp: 23-01-2009]
Słowa kluczowe: Bayes filters, fault detection, mobile robots
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 15) Cytowania wg Scopus: 1 [26-09-2022]
[AWCZ-13515] [data modyf. 20-04-2021 14:09]

35. Sensor network design for spatio-temporal prediction of distributed parameter systems, 2009, Dariusz Uciński , W: Computer Methods in Mechanics: lecture of the CMM 2009, Zielona Góra, Polska, Berlin - Heidelberg: Springer - Verlag, 2010, (Advanced Structured Materials ; 1), s. 193--207, ISBN: 9783642052408,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) Cytowania wg Scopus: 1 [26-09-2022]
[KONF-20756] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

36. Mobile sensor routing for detection of moving contamination sources - part 2: algorithms and results 2009, Maciej Patan, Dariusz Uciński, W: Diagnosis of processes and systems, 2009 / ed. Z. Kowalczuk, Gdańsk: Pomeranian Science and Technology Publishers PWNT, (Control and Computer Science - Information Technology : Control Theory : Fault and System Diagnosis), s. 203--210, ISBN: 9788392680635
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-11613] [data modyf. 13-01-2010 13:38]

37. Mobile sensor routing for detection of moving contamination sources - part 1: optimal control formulation 2009, Dariusz Uciński, Maciej Patan, W: Diagnosis of processes and systems, 2009 / ed. Z. Kowalczuk, Gdańsk: Pomeranian Science and Technology Publishers PWNT, (Control and Computer Science - Information Technology : Control Theory : Fault and System Diagnosis), s. 195--202, ISBN: 9788392680635
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-11612] [data modyf. 13-01-2010 13:21]

38. Sensor network design for spatio-temporal prediction of distributed parameter systems 2009, Dariusz Uciński, W: Computer Methods in Mechanics - CMM 2009: 18th international conference : short papers, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: The University of Zielona Góra Press, 2009, s. 97--98, ISBN: 9788374812450
Słowa kluczowe: distributed-parameter systems, experimental design, parameter estimation, sensor network
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19196] [data modyf. 16-06-2009 10:00]

39. Sensor network design for estimation of spatially distributed processes 2009, Dariusz Uciński, Maciej Patan, W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2009: 7th Workshop, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Institute of Control and Computation Engineering University of Zielona Góra, 2009, s. [20] CD-ROM
Słowa kluczowe: optimal experiment design, parameter estimation, sensor network, source identification
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19405] [data modyf. 08-12-2009 11:48]

40. Particle filter in fault detection for a mobile robot with an innovative drive system 2009, Michał Zając , Ralf Stetter , Dariusz Uciński, W: Computer Methods in Mechanics - CMM 2009: 18th international conference : short papers, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: The University of Zielona Góra Press, 2009, s. 515--516, ISBN: 9788374812450
Słowa kluczowe: fault detection, hybrid systems, mobile robot, particle filters
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19209] [data modyf. 16-06-2009 13:10]

41. Motion planning for mobile robots in microproduction under special constrains 2009, Paweł Ziemniak , Andreas Paczynski , H. Voos , Dariusz Uciński, W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2009: 7th Workshop, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Institute of Control and Computation Engineering University of Zielona Góra, 2009, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: microproduction, mobile, motion, optimization, planning, robots
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19417] [data modyf. 08-12-2009 14:08]

42. Configuration of sensor network with uncertain location of nodes for parameter estimation in dostributed parameter systems 2009, Maciej Patan, Dariusz Uciński, W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2009: 14th international conference, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: [brak wydawcy], 2009, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: distributed parameter system, parameter estimation, sensor network
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19332] [data modyf. 07-10-2009 13:05]

43. D-optimal trajectory design of heterogenous mobile sensors for parameter estimation of distributed systems 2008, Christophe Tricaud , Maciej Patan, Dariusz Uciński, Yang Quan Chen , W: American Control Conference - Seattle 2008, Seattle, USA, [B. m.]: [brak wydawcy], 2008, s. 663--668, ISBN: 9781424420797
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19046] [data modyf. 21-01-2009 12:52]

44. Optimal scheduling of mobile sensor networks for detection and localization of stationary contamination sources, 2008, Maciej Patan , Dariusz Uciński , W: 11th International Conference on Information Fusion - FUSION 2008, Cologne, Niemcy, [B. m.]: [brak wydawcy], 2008, s. 366--372 [CD-ROM], ISBN: 9783000248832,
Słowa kluczowe: distributed parameter systems, parameter estimation, sensor location, source detection and localization
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) Cytowania wg Scopus: 4 [26-09-2022]
[KONF-19013] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

45. Mobile sensor routing for parameter estimation of distributed systems using the parallel tunneling method, 2008, Tomasz Zięba , Dariusz Uciński , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 18, no 3, 307--318, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: distributed parameter systems, optimum experimental design, parallel computing, sensor network, tunneling algorithm
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 6) DOI: 10.2478/v10006-008-0028-5 Cytowania wg Scopus: 9 [26-09-2022]
[AWCZ-13344] [data modyf. 07-04-2021 10:05]

46. A parallel sensor selection technique for identification of distributed parameter systems subject to correlated observations, 2008, Przemysław Baranowski , Dariusz Uciński , Lecture Notes in Computer Science: Parallel processing and applied mathematics, Vol. 4967, 469--478, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: GRASP, distributed parameter systems, parallel computations, parameter estimation
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 10) Cytowania wg Scopus: 2 [26-09-2022]
[AWCZ-13151] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

47. Optimum designs for discrimination between two nonlinear multivariate dynamic mixed-effects models, 2008, Bartosz Kuczewski , Barbara Bogacka , Dariusz Uciński , Biometrical Letters, Vol. 45, no 1, 1--28, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: T-optimum design, model selection, pharmacokinetic models, random parameters
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-13589] [data modyf. 06-04-2021 13:59]

48. D-optimal scanning observations of distributed parameter systems 2008, Dariusz Uciński, W: Recent advances in control and automation, 2008 / ed. K. Malinowski, L. Rutkowski, Warsaw: Academic Publishing House EXIT, (Challenging Problems of Science : Control and Automation), s. 313--322, ISBN: 9788360434420
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-10273] [data modyf. 02-07-2008 12:56]

49. Control system for an all-terrain mobile robot 2008, Paweł Ziemniak , Dariusz Uciński, Andreas Paczynski , W: Mechatronic Systems and Materials - MSM 2008: 4th international conference, Bialystok, Polska, Białystok: Bialystok Technical University, 2008, s. 27 [abstr.]
Słowa kluczowe: all-terrain, balance, level, robot control, robustness
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18861] [data modyf. 06-08-2008 13:52]

50. Mobile robot diagnostics with Bayesian filters 2008, Michał Zając , Dariusz Uciński, Ralf Stetter , W: Mechatronic Systems and Materials - MSM 2008: 4th international conference, Bialystok, Polska, Białystok: Bialystok Technical University, 2008, s. 169 [abstr.]
Słowa kluczowe: Bayesian filters, fault detection, mobile robots
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18862] [data modyf. 06-08-2008 13:55]