PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

Dyscypliny naukowe:
informatyka techniczna i telekomunikacja; udział procentowy: 75%, oświadczenie N: Tak
automatyka, elektronika i elektrotechnika; udział procentowy: 25%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-8688-3497

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Informatyki Technicznej

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 428

Telefon: 683282422

Adres E-mail:

Strona www: www.uz.zgora.pl/~jkorbicz/

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Ewa Lehmann
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Dyrektor Instytutu