PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Instytutu

Adres:
Budynek Dydaktyczny
prof. Z. Szafrana 4a Zielona Góra
65-516 Zielona Góra

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Emilia Gil
Brak studentów studiów doktoranckich!