PERS - System Informacji o Pracownikach

Dyrektor Instytutu

Adres:
Budynek Dydaktyczny
prof. Z. Szafrana 4a Zielona Góra
65-516 Zielona Góra
Pomieszczenie: 107b, 413

Telefon: 789441933
Adres E-mail:

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!