PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Instytutu Fizyki

Adres:
Budynek Dydaktyczny
prof. Z. Szafrana 4a Zielona Góra
65-516 Zielona Góra
Pomieszczenie: 404

Telefon: 683282919
Adres E-mail:

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!