PERS - System Informacji o Pracownikach

Ptasi Azyl

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Uladzimir Alyavdin
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!