PERS - System Informacji o Pracownikach

Ptasi Azyl

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik dr Ewa Burda
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Włodzimierz Alawdin
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!