PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Wokalistyki

Adres:
Budynek Dydaktyczny
prof. Z. Szafrana 19 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!