PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Wokalistyki

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!