PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Instytutu Sztuk Wizualnych

Adres:
Budynek Dydaktyczny
Wiśniowa 10a Zielona Góra
65-517 Zielona Góra
Pomieszczenie: 104

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Radkowska
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Katarzyna Radkowska
Brak studentów studiów doktoranckich!