PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Działań i Projektów Artystycznych

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Radkowska
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
dr Patrycja Wilczek-Sterna
Brak studentów studiów doktoranckich!