PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Tendencji w Sztuce Współczesnej

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Radkowska
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Wojciech Kozłowski
Brak studentów studiów doktoranckich!