PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Rzeźby

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Radkowska
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
dr Konrad Juściński
Brak studentów studiów doktoranckich!