PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Konstrukcji Budowlanych

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik zakładu dr hab. inż. Jacek Korentz
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Urszula Góral
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!