PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak

Dyscypliny naukowe:
literaturoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-7570-581X

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Filologii Polskiej / Zakład Literaturoznawstwa / Pracownia Teorii Literatury i Badań Kulturowych

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 214

Telefon: 683287828

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: