PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Badań nad Książką

Adres:
Budynek Dydaktyczny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 149

Strona www: https://ifp.uz.zgora.pl/instytut/pracownie/pracownia-badan-nad-ksiazka

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr hab. Tomasz Ratajczak
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
dr hab. Tomasz Ratajczak
Brak studentów studiów doktoranckich!