PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Tomasz Ratajczak

Dyscypliny naukowe:
literaturoznawstwo; udział: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-8824-3239

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Filologii Polskiej / Zakład Literaturoznawstwa / Pracownia Badań nad Książką

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 149, 213

Telefon: 683284701

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Strona www: https://ifp.uz.zgora.pl/pracownicy/prof-uz-dr-hab-tomasz-ratajczak

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje: