PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

Adres:
Budynek Dydaktyczny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 310

Telefon: 683284773
Telefon: 789442177
Adres E-mail:

Kampus B

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
Czesława Krawczyk
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
Czesława Krawczyk
Brak studentów studiów doktoranckich!