PERS - System Informacji o Pracownikach

Dyrektor Instytutu

Adres:
Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB
prof. Z. Szafrana 1 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra
Pomieszczenie: 307

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Małgorzata Brudzyńska
Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!