PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Architektury Mieszkaniowej i Usługowej

Adres:
Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB
prof. Z. Szafrana 1 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Małgorzata Brudzyńska
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!