PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Piotr Kapusta

Dyscypliny naukowe:
nauki prawne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-2002-5419

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Nauk Prawnych / Pracownia Przygotowania do Aplikacji oraz Komunikacji Prawniczej

Adres: A-41 - Budynek Wydziału Prawa i Administracji, Pl. Słowiański 9, 65-001, Zielona Góra

Adres E-mail:

Strona www: http://www.wpa.uz.zgora.pl/

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje: