PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Instytutu Sterowana i Systemów Informatycznych

Adres:
Budynek Dydaktyczny
prof. Z. Szafrana 2 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra
Pomieszczenie: 427

Telefon: 683282422

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Ewa Lehmann
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Ewa Lehmann
Brak studentów studiów doktoranckich!