PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Systemów Informatycznych

Adres:
Budynek Dydaktyczny
prof. Z. Szafrana 2 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik mgr inż. Gracjan Głowacki
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Ewa Lehmann
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!