PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Instytutu Metrologii, Elektroniki i Elektrotechniki

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marzena Majewska
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Marzena Majewska
Brak studentów studiów doktoranckich!