PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Instytutu Neofilologii

Adres:
Budynek Dydaktyczny
al. Wojska Polskiego 71a Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 2

Telefon: 683283150
Adres E-mail:
Adres E-mail:

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Małgorzata Kulińska
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Małgorzata Kulińska
Brak studentów studiów doktoranckich!