PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna

Dyscypliny naukowe:
nauki socjologiczne; udział: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-7942-0507

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Socjologii / Pracownia Badań Mikrostrukturalnych

Adres: A-17 - Budynek Administracyjny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 202a

Telefon: 789442285

Telefon: 683287875

Adres E-mail:

Strona www: www.is.uz.zgora.pl

Strona www: www.wns.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Agata Szymandera
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Pracownia Badań Mikrostrukturalnych Kierownik Pracowni