PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Instytutu Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
lic. Sylwia Korczyńska
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
lic. Sylwia Korczyńska
Brak studentów studiów doktoranckich!