PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Instytutu Ekonomii i Finansów

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marta Raunke
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Marta Raunke
Brak studentów studiów doktoranckich!