PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Polityki Regionalnej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry dr hab. Waldemar Sługocki
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marta Raunke
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!