PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Katarzyna Kwiecień-Długosz

Dyscypliny naukowe:
sztuki muzyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-0557-3791

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Muzyki / Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki

Adres: A-15 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 19 Zielona Góra

Pokój: 112

Telefon: 3287854

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Wydział Artystyczny
Prodziekan ds. Studenckich
Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki Kierownnik Katedry