PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Adres:
Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB
prof. Z. Szafrana 1 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra
Pomieszczenie: 125

Telefon: 683282639
Adres E-mail:

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marta Świrydziuk
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!