PERS - System Informacji o Pracownikach

Biuro Radców Prawnych

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor mgr Monika Duchoń-Jesiołowska
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!