PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Prorektora ds. Studenckich

Adres:
Budynek Administracyjny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 102 R

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Agnieszka Kufel
Brak studentów studiów doktoranckich!