PERS - System Informacji o Pracownikach

Prorektor ds. Studenckich

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Prorektor ds. Studenckich dr hab. Barbara Literska
Dane jednostki może modyfikować:
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!