PERS - System Informacji o Pracownikach

Prorektor ds. Studenckich

Adres:
Budynek Administracyjny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 102R

Strona www: https://studenci.uz.zgora.pl