PERS - System Informacji o Pracownikach

Biuro ds. Współpracy z Centrum Nauki Keplera

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!