PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Andrzej Maciejewski

Dyscypliny naukowe:
astronomia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-3846-448X

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila / Zakład Astrofizyki

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 025, 30

Telefon: 789441862

Telefon: 789441767

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:

Stanowisko: Kierownik

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Biuro ds. Współpracy z Centrum Nauki Keplera

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 025, 30

Telefon: 789441862

Telefon: 789441767

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
Dyrektor Instytutu