PERS - System Informacji o Pracownikach

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Technicznych

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych dr hab. Jarosław Kijak
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!