PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Aleksander Bączyk

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:

Stanowisko: referent inżynieryjno-techniczny

Jednostka: Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej / Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Środowiska

Adres: A-11 - Centrum Naukowo-Badawcze, prof. Z. Szafrana 4, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 103

Telefon: 683283244

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
lic. Sylwia Korczyńska