PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Piotr Stasiak

Stanowisko: referent inżynieryjno-techniczny

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Anatomii i Histologii

Adres: O-00 - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu - w użyczeniu, Zyty 28 Zielona Góra

Adres E-mail:

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: