PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Anna Wojciechowska

Dyscypliny naukowe:
językoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-1182-625X

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Filologii Polskiej / Zakład Językoznawstwa

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 317

Telefon: 683287357

Telefon: 789442230

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych