PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekcja Międzynarodowych i Krajowych Projektów Badawczych

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik mgr Monika Zawada
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!