PERS - System Informacji o Pracownikach

Samodzielne Stanowisko ds. Socjalnych

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Alicja Nolka-Suchoń
Brak studentów studiów doktoranckich!