PERS - System Informacji o Pracownikach

Zastępca Kwestora

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Zastępca Kwestora mgr Anna Walczak
Dane jednostki może modyfikować:

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Anna Walczak
Brak studentów studiów doktoranckich!