PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekcja Infrastruktury Technicznej

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr inż. Tomasz Danielak
Brak studentów studiów doktoranckich!