PERS - System Informacji o Pracownikach

Stanowisko ds. likwidacji wyposażenia i środków trwałych nie będących aparaturą naukową

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Melania Milto
Brak studentów studiów doktoranckich!