PERS - System Informacji o Pracownikach

Stanowisko ds. likwidacji wyposażenia i środków trwałych nie będących aparaturą naukową

Adres:
Budynek Administracyjny
prof. Z. Szafrana 21 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
lic. Marta Więckowska
Brak studentów studiów doktoranckich!