PERS - System Informacji o Pracownikach

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dziekan Wydziału dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska
Prodziekan Wydziału dr hab. n. med. Magdalena Gibas-Dorna
Prodziekan dr n. med. Róża Poźniak-Balicka
Dane jednostki może modyfikować:
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!