PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska

Dyscypliny naukowe:
nauki medyczne; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
nauki o zdrowiu; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-0588-4621

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Anatomii i Histologii

Adres: O - Szpital - Budynek Dydaktyczny, Zyty 26, 65-046, Zielona Góra

Pokój: 2.03

Telefon: 683283148

Adres E-mail:

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje: