PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. inż. Marek Sawerwain

Dyscypliny naukowe:
informatyka techniczna i telekomunikacja; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-8468-2456

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt (dr hab.)

Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Informatyki Technicznej

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2 Zielona Góra

Pokój: 328a

Telefon: 683282321

Fax: 683284751

Adres E-mail:

Strona www: www.issi.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Ewa Lehmann