PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Anna Owsian

Dyscypliny naukowe:
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Sztuk Wizualnych / Pracownia Projektowania Mebla i Wnętrz

Adres: A-24 - Budynek Dydaktyczny, Wiśniowa 10a, 65-517, Zielona Góra

Pokój: 113

Telefon: 683282967

Adres E-mail:

Strona www: www.isw.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Radkowska