PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Marcin Kośmider

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Starszy wykładowca (dr)

Jednostka: Instytut Fizyki / Zakład Fizyki Materiałowej i Medycznej

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 418

Telefon: 789441930

Adres E-mail:

Strona www: www.if.uz.zgora.pl/~kosmider

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Fizyki
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia